Home World UK Rhai o glybiau Uwch Gynghrair Cymru'n wynebu dyfodol ansicr

Rhai o glybiau Uwch Gynghrair Cymru’n wynebu dyfodol ansicr


image copyrightGetty Images

image captionRhai o ffyddloniaid Y Bala yn gwylio’u tîm yn chwarae tu hwnt i furiau Maes Tegid ar 30 Medi

Mae rhai clybiau ym mhrif adran bêl-droed Cymru yn ofni na fyddan nhw’n gallu gorffen y tymor heb gefnogaeth ariannol ychwanegol.

Mae gemau Uwch Gynghrair Cymru – neu’r JD Cymru Premier – wedi cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig ers mis Medi oherwydd y pandemig.

Mae Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon – sy’n cael tua £3,000 y gêm o gael cefnogwyr drwy’r giatiau – wedi galw’r sefyllfa yn un “bregus”.

Dywed Llywodraeth Cymru fod cynlluniau i gynnal digwyddiadau awyr agored gyda thorfeydd wedi cael eu gohirio.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n gobeithio y gall cefnogwyr ddychwelyd “yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach”.

Dywed y corff fod pob clwb wedi cael grant o £20,000 – ond eu bod nhw hefyd fel Cymdeithas yn dioddef yn ariannol.

‘Lwcus’ i bara tan Ionawr

Dywedodd Paul Evans, cadeirydd Caernarfon: “Heb unrhyw arian wrth y giât mae’n mynd i fod yn anodd iawn i ni.

“Mae’n sefyllfa fregus iawn ar hyn o bryd.”

Mae’r clwb yn gobeithio gallu parhau i chwarae tan fis Ionawr “os ydan ni’n lwcus”, ond mae Mr Evans yn rhybuddio: “Allwn ni ddim para tan ddiwedd y tymor os ydan ni’n chwarae 32 gêm.”

Ychwanegodd: “Dwi’n teimlo y dylai’r Gymdeithas (CBDC) ein cefnogi fel clybiau.

“Maen nhw wedi ein gorfodi i chwarae o dan yr amgylchiadau yma ac mae yna gyfrifoldeb i’n helpu ni allan yn ariannol.”

image copyrightGetty Images
image captionYmosodwr Y Bala, Chris Venables ydy prif sgoriwr Uwch Gynghrair Cymru y tymor hwn

Derbyniodd clybiau’r Gynghrair Genedlaethol yn Lloegr – ble mae Wrecsam yn chwarae – grant brys i’w galluogi i ddechrau’r tymor newydd.

Mae ysgrifennydd Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth, Thomas Crockett, yn gobeithio y bydd clybiau Cymru’n derbyn arian o ganlyniad.

‘Amser ariannol anodd i glybiau a’r Gymdeithas’

Dywed Gwyn Derfel, rheolwr JD Cymru Premier, fod £20,000 wedi’i roi i glybiau’n barod.

Pan ofynnwyd iddo pa mor obeithiol oedd y bydd cefnogwyr yn gallu dychwelyd yn fuan, dywedodd: “Rydyn ni’n dal i weithio gyda Llywodraeth Cymru yn y gobaith a fydd yn newid yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

“Ond rydyn ni’n ymwybodol o’r problemau ariannol sy’n wynebu clybiau, fel y Gymdeithas ein hunain – sy’n ddibynnol ar 90% o’n hincwm yn cael ei chynhyrchu gan y tîm cenedlaethol.

“Ond oherwydd nad yw cefnogwyr yn cael mynd i mewn i’n gemau rhyngwladol yna rydyn ni fel Cymdeithas yn edrych ar ddiffyg o £3m. Felly mae’n amser ariannol anodd i glybiau a’r Gymdeithas fel ei gilydd.”

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae cynlluniau i ehangu ar gynllun peilot ar gyfer digwyddiadau awyr agored i gynnwys gwylwyr wedi’u gohirio – mae sefyllfa iechyd y cyhoedd yn cael y flaenoriaeth.

“Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel ailgychwyn pêl-droed yn y gwahanol gynghreiriau yng Nghymru, byddwn yn gwneud hynny.

“Mae iechyd a diogelwch chwaraewyr, swyddogion a’r cyhoedd yn hollbwysig ac nid ydym am beryglu hynny.”

Pynciau Cysylltiedig

  • Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  • Chwaraeon
  • Pêl-droedSource by [author_name]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Artificial ‘mini-lungs’ grown in a lab let scientists watch how the coronavirus infects human cells

Tiny artificial lungs grown in a lab from adult stem cells have allowed scientists to watch how coronavirus infects the lungs in a...

Naughty puppy gets his head stuck inside a Halloween pumpkin

Halloween howler! Hilarious moment a naughty puppy gets its head stuck...

Pollution killing sea life in Russian far east ‘not man made’

The recent mass death of sea life off Kamchatka was probably caused by toxic algae, officials say.Source by

Susan Nicholson’s parents win appeal for fresh inquest

Susan Nicholson was killed by Robert Trigg five years after he had killed his previous partner.Source by

7 Ways to Use Your Old iPhone—After You’ve Bought the iPhone 12

IF YOUR SMARTPHONE is shattered or short-circuiting, you can guiltlessly put it out of...
Translate »